Drukarnia W&W

Certyfikat zarządzania jakością

PN-EN ISO 9001:2009

Certyfikat zarządzania jakością PN-EN ISO 9001-2015

Drukarnia „W&W” S.C.
Włoszczowska Beata, Włoszczowski Jarosław
ul. Klimontowska 72, 41-200 Sosnowiec

Wdrożyła i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy

PN-EN ISO 9001:2009

w następującym zakresie:

Usługi w zakresie drukowania i produkcji etykiet